Bağlama Kütüğü 2023 Yılı Ruhsatname Harç Miktarları - İzmir Bölge Liman Başkanlığı
Logo

Bağlama Kütüğü 2023 Yılı Ruhsatname Harç Miktarları

Satış işlemlerinde boyu 5 mt ve üzeri cinsi özel tekne olan deniz araçları için Vergi Dairesi Ruhsatname Harç Makbuzu Aslı ibraz edilmelidir.(Alıcı adına yatırılacak)
Nakil İşlemlerinde(donatanın talebi ile), Veraset İşleminde, Makine Değişiminde  Ruhsatnamedeki bilgiler değişeceği için boyu 5 mt ve üzeri cinsi özel tekne olan deniz araçları için harç yatırılacaktır.
Ruhsatneme Yenileme(Vize Hanesinin Dolmasından Dolayı) işlemi için boyu 5 mt ve üzeri cinsi özel tekne olan deniz araçları için harç yatırılacaktır.

Ruhsatname Harcını yatırabileceğiniz Vergi Daireleri
Not: Diğer vergi dairelerinden de 9140 işlem kodu ile Bağlama Kütüğü Harcı şeklinde yatırılan vergi alındıları kabul edilmektedir.


5 Metre ve Üzeri Özel Teknelerin 

2023 yılı Harç Miktarları(Yeni Tarife)
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 3.507,75 TL 
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 
7.019,25 TL 
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 
14.041,50 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan
28.086,15 TL 
30 metreden büyük olanlardan  
56.177,55 TL