Logo

Bağlama Kütüğü 2024 Yılı Ruhsatname Harç Miktarları

2024 YILI İÇİN BAĞLAMA KÜTÜĞÜ HARÇLARI 

94 SERİ NO'LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 30/12/2023
Resmi Gazete No: 32415 (2. Mükerrer)

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/6/2009) (6770

sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük: 27/01/2017) (7491 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:1/1/2024)

26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre bağlama

kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre her yıl için):

5 metreden 7 metreye kadar olanlardan 3.500,00 TL

7 metreden 9 metreye kadar olanlardan 5.000,00 TL

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 7.500,00 TL

12 metreden 15 metreye kadar olanlardan 15.000,00 TL

15 metreden 20 metreye kadar olanlardan 25.000,00 TL

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 50.000,00 TL

30 metreden büyük olanlardan 100.000,00 TL

alınır.

(7491 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen cümle. Yürürlük:1/1/2024) Ruhsatnamenin birden fazla yıl için düzenlenmesi durumunda harç,

ruhsatnamenin düzenlendiği ya da yenilendiği tarihte geçerli harç tutarı ile ruhsatnamenin geçerlilik süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır.

Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.


Ruhsatname Harcını yatırabileceğiniz Vergi Daireleri
Not: Diğer vergi dairelerinden de 9140 işlem kodu ile Bağlama Kütüğü Harcı şeklinde yatırılan vergi alındıları kabul edilmektedir.

Önemli! Alıcı 1 ile 5 yıl arasında istediği Ruhsatname geçerlilik süresi kadar harç yatıracaktır.

Örneğin 6 mt teknesini uzun süre kullanmak için alan kişi 5 yıl x 3500 TL = 17500 TL Harç yatırabilecektir. 

Örneğin 6 mt teknesini kısa süre kullanmak için alan kişi 1 yıl x 3500 TL = 3500 TL Harç yatırabilecektir. 5 Metre ve Üzeri Özel Teknelerin 

2024 yılı Harç Miktarları(1(bir)yıl için)
5 metreden 7 metreye kadar olanlardan 3.500 TL 
7 metreden 9 metreye kadar olanlardan 
5.000 TL 
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 
7.500 TL 
12 metreden 15 metreye kadar olanlardan 
15.000 TL
15 metreden 20 metreye kadar olanlardan 
25.000 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan
50.000 TL 
30 metreden büyük olanlardan  
100.000 TL