Logo

BAĞLAMA KÜTÜĞÜNE İLK KAYIT İŞLEMLERİ

ILK KAYIT AÇIKLAMALAR

Liman Başkanlıklarında herhangi bir kaydı bulunmayan yeni satın alınmış deniz araçlarının kaydı ile ilgili olarak;

Öncelikle https://umurbey.uab.gov.tr/Vatandas/Login internet adresinden 

- “Vatandaş Giriş” sekmesini kullanarak e-devlet şifrenizi girerek giriş yapınız.

- Çıkan sayfanın üst bölümünde “İlk Kayıt Başvurusu” başlığı bulunan siyah kutucuk içerindeki “TIKLAYINIZ” ifadesini kullanınız.Başvuru - Adım 1 / 4 sayfası açılacaktır.Bu sayfada;

1- Başvuru Bilgileri

 İşlem Türü:

    *Yurt içinde inşa edilmiş Deniz aracı imalatçıdan veya imalatçının bayiisinden fatura ile satın alınmış ise veya 

Yurt dışında inşa edilmiş ithal edilen şişme botlar Gümrük Kontrolleri yapılmak suretiyle yurt içinde satışına izin verildiğinden ve doğacak hukuki sorumluluklar Distribütör veya fatura edene ait olmak üzere

“Yurt İçinde Sıfır (Faturalı Kullanılmamış) Tekne Satın Alma” seçeneği işaretlenmeli, 

    *Yurt dışında inşa edilmiş Deniz aracı doğrudan veya bir distribütör tarafından ithal edilip yurt içinde satışı gerçekleştirilmiş ise “Gümrük Giriş Beyannamesi ve Yapımcı Sertifikası” da ibraz edilebilmek kaydı ile

“Yurt Dışından Faturalı Sıfır (Kullanılmamış) Tekne Satın Alma” seçeneği işaretlenmeli,

    *Deniz aracının durumuna uygun diğer seçenekler işaretlenebilir.

Sicil Türleri:

Deniz aracı özel amaçlar için kullanılacak ise kesinlikle “Bağlama Kütüğü” seçilmeli,

Deniz aracı ticari amaçla kullanılacak ise “Bağlama Kütüğü” veya “Milli Gemi Sicili” seçilebilir.

Milli Gemi Sicil Kaydı için özel şartlar gerektiğinden Liman Başkanlığından bilgi alınabilecektir.

Kayıt Limanı:

*Teknenin hangi Liman Başkanlığında kayıt edilmesi isteniyorsa o Liman Başkanlığının ismi yazılmalıdır. 

Teknenin kıç aynasında tekne ismi ve kayıt Limanının adı yazılı olmalıdır.

Klas Durumu:

Deniz aracı bir Klas Sertifikası mevcut ve Klas marifetiyle yapılmış ise “Klaslı” klas marifetiyle yapılmamış ise “Klassız” seçeneği seçilmeli, 


Talep Edilen İsim: 

Deniz aracınıza vereceğiniz isim yazılır. 

İsimlerin yazılışlarının imla kurallarına uygun olması gerekir,

İsimlerin tamamı büyük harflerle yazılır,

İsmin sonuna hiçbir noktalama işareti konulmaz,

İsmin başına rakam konulmaz,

Römorkörler dışında sonuna Romen Rakamı konulamaz,

Tekne ismi Teknenin iskele ve sancak baş omuzlukları ve kıç aynasına Tekne gövde renginin tam zıt renkte yazılmalıdır,

Harflerin yüksekliği 10 santimetreden küçük olmamalıdır.

BAŞ FOTOĞRAF ÖRNEĞİİSKELE SANCAK KIÇ FOTOĞRAF ÖRNEĞİ

Kullanım Amacı:

Ticari amaçla kullanılmayacak ise “Özel” seçilmeli ticari olarak kullanılacak ise “Ticari” seçilmelidir.

(Yazılan isim başka bir deniz aracı tarafından kullanılıyor ise bu sekme aktif olmayacaktır.)


Durum:

İşlem türünde belirtilmiş olduğundan aktif değildir.


Ölçüm Limanı:

Teknenin ölçümünün yapılabileceği yerin hangi Liman Başkanlığı sınırlarında olduğunu belirtir. Ölçüm için bulunduğu yerde yetkili Liman Başkanlığı tarafından ölçümünün yapılması gerekir.


Sefer Türü:

Teknenin yapısı ile ilgili olarak “ulusal sefer” veya “uluslararası sefer” tercih edilir.


Geminin Bulunduğu Yer:

Geminin ölçümü yapılacağından bulunduğu yerin tam adresi yazılmalıdır.


İleri sekmesini tıklayınız.


Donatan bilgilerinin bulunduğu 2. Sayfaya geçiş yapılabilmiş ise sistemden çıkış yaparak teknenizin iskele ve sancak baş omuzluklarına ve kıç aynasına yukarıdaki isim kriterlerine uygun olarak isim yazılmalı, ayrıca kıç aynasına tercih ettiğiniz kayıt limanı ismi “L.İZMİR” şeklinde yazılarak evrak yüklemesi istenilen 3. Sayfada belirtildiği gibi fotoğraflar hazırlandıktan sonra hiç müracaat edilmemiş gibi yeniden giriş yapınız.


 2. sayfada;

2- Donatan Bilgileri

“+ Donatan Ekle”  tıklayınız.

Donatan Türü : 

Kendim : Deniz aracının sahibi iseniz bu seçeneği tıklayınız ve açılan sayfada bilgileri giriniz.

Şahıs : Kendi e-devlet şifreniz ile başka birisi adına giriş yapmış iseniz bu seçeneği tıklayınız ve bilgileri giriniz.

Şirket: Deniz aracı bir şirket adına kayıt edilecek ise bu seçeneği tıklayınız ve bilgileri giriniz.

Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz ve Türkiye’de oturum müsaadeniz var ise bu seçeneği tıklayınız ve bilgileri giriniz.


Eğer başka ortak yok ise pay oranı yerine 100 yazınız.

Başka ortak var ise girilen donatanın payını yazınız. Diğer ortak için + Donatan Ekle seçeneğini kullanarak bilgilerini giriniz, bu işlemi 100/100 oranını sağlayana kadar devam ediniz. 

Save tıklayınız ve İleri tıklayınız.

3. Sayfada

3- Evrak Yükleme

Sisteme yüklenmesi gereken aşağıda açıklamaları bulunan evraklardan sizin deniz aracınıza uygun olanların yüklemesini yapınız.


Bağlama Kütüğü Ruhsatname Harç Makbuzu: Tam boyu 5 metre üzerinde olan özel tekne ve ticari sürat teknelerinde zorunludur.

Tekne Fotoğrafları (İskele): Teknenin (sol taraf) baş omuzlukta ismi yazılı olarak net ve tam görülebilecek şekilde renkli fotoğraf

Tekne Fotoğrafları (Baştan): Tekneyi baş kısmından tam olarak gösterecek net çekilmiş fotoğraf

Tekne Fotoğrafları (Sancak) : Teknenin (sağ taraf) baş omuzlukta ismi yazılı olarak net ve tam görülebilecek şekilde renkli fotoğraf

Tekne Seri No Fotoğrafı : TS 10087 Standartına uygun teknenin kıç aynasında sancak tarafta çakılı olan ve imalatçı tarafından monte edilmiş olan Tekne Tanıtım NumarasıMakine Seri No Fotoğrafı: Makine imalatçısı tarafından Makine üzerine monte edilmiş Makinenin Markası, Modeli, Seri Numarası, gücü gibi özelliklerini belirten etiket fotoğrafı, 
Tekne Fotoğrafları (Kıçtan): teknenin kıç tarafını tam olarak gösteren kıç aynada sol tarafında tekne ismi ve sağ tarafında kayıt limanı olarak ta tabir edilen bağlama limanının da yazılı olduğu fotoğraf 

Tekne CE Belgesi : Tekne imalatçısı tarafından düzenlenmiş genellikle 1. Sayfasında  “AB Gezi Tekneleri Dizayn, Yapım ve Gürültü Emisyon kurallarına dair 2013/53 EU sayılı Yönetmeliğe Uygunluk Beyanı” başlığı bulunan İmalatçı bilgileri Tekne Seri Numarası, Tekne ölçüleri ve Takılabilecek makineye ait bilgilerin de bulunduğu,  2. Sayfasında kutucuklar şeklinde standartların belirtildiği imalatçı ve satıcısı tarafından ıslak imza ve kaşe bulunan CE Belgesi fotoğrafı, Yabancı Dilde hazırlananlar için Türkçesi de bulunmalıdır. Özel Tekne ve Ticari Sürat teknelerinin hepsinde zorunludur

Makine CE Belgesi : Makine Marka ve modeline göre Makine İmalatçısı tarafından düzenlenen Egzost ve gürültü emisyonları açısından uluslararası onaylanmış kuruluşlar tarafından belgelendirilmiş olduğuna ilişkin bilgilerin de yar aldığı, imalatçı imzalı, satıcı veya distribütörün ıslak imza ve kaşesi bulunan CE Belgesi fotoğrafı, Yabancı dilde olanların Türkçe tercümesi bulunmalıdır. Özel Tekne ve Ticari Sürat Teknelerinin hepsinde zorunludur.

Tekne Faturası : Tekne İmalatçısı veya imalatçının bayisi tarafından tekne sahibi adına düzenlenen üzerinde satışı yapılan teknenin ana özelliklerinin belirtildiği “bir nüsha düzenlenerek teslim edildiğine” ilişkin ifadenin bulunduğu ıslak imzalı fatura fotoğrafı,   

Makine Faturası : Teknede takılı olan makinenin satıcısı tarafından tekne sahibi adına düzenlenen üzerinde “bir nüsha düzenlenerek teslim edildiğine” ilişkin ifadenin bulunduğu ıslak imzalı fatura fotoğrafı,

Gemi inşa izin belgesi veya GSVP belgesi : Tekne imalatçısı tarafından Bakanlığımız tarafından kendilerine tahsis edilen sayfa üzerinden düzenlenmiş olan belgedir, Bütün teknelerde zorunludur. 

Klas sertifikası ve projeler : Klaslı İnşa edilmiş olan bütün teknelerde zorunludur.

Tarım İl Müdürlüğünden Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi uygunluk yazısı (Balık Avlama ise): Balık Avlama tekneleri ve Balıkçılık Yardımcı Gemisi cinsindeki teknenin boyuna göre uygunluk yazısı, balık avlama tekneleri ve Balıkçılık Yardımcı Gemisi için zorunludur.

Gemi Yapı Bildirisi : Bütün ticari tekneler için zorunludur, imalatçı tarafından imza ve kaşeli olarak düzenlenir, 15 metre ve üzerindeki ticari teknelerin Gemi Yapı Bildirileri Liman Başkanlığınca onaylanmış olmalıdır.

İmalatçı etiketi: Tekne imalatçısı tarafından TS EN ISO 14945 Standartına uygun olarak hazırlanmış olan ve teknenin dümen dolabı veya uygun bir yerine monte edilmiş plakadır. Her özel tekne ve ticari sürat teknesinde bulunması gerekir ve Etiket fotoğrafı Ölçümü yapan Uzmana teslim edilir. 

Gümrük Giriş Beyannamesi: Yurt dışından sıfır olarak ithalatı gerçekleştirilmiş olan teknelerden istenir,

Yapımcı sertifikası: Yurt dışında inşası tamamlanmış olan teknelerden Türkçe tercümesi ile beraber istenir.

Vergi Levhası: Ticari olarak kayıt edilecek tekne donatanlarından ticari faaliyetine uygun Vergi Levhası istenir, Ayrıca Özel tekne donatanı şirket ise faaliyetine bakılmaksızın Vergi Levhası istenir.

Ticaret Sicil Gazetesi: Ticari Tekne donatanı şirket ise faaliyetine uygun faaliyet konusunun da belirtildiği Ticaret Sicil Gazetesi istenir. Ayrıca Özel tekne donatanı şirket ise faaliyetine bakılmaksızın Ticaret Sicil Gazetesi istenir.

Kimlik Fotokopisi : T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik fotokopisi

Vekaletname : Donatanın kendisi adına hareket edecek olan bir başkası vekaletname ibraz etmek zorundadır.

İmza Sirküleri: Donatan şirket ise teknenin ticari veya özel olmasına bakılmaksızın imza sirküleri istenir.


İleri tıklayınız

4. Onay sayfası

Sayfada görülen bilgilerinizi kontrol ederek 

İşlemi tamamla sekmesini tıklayınız.

Giriş başarılı olmuş ise

Ekranda işlem tamamlandı ifadesi ve akabinde Yapılan Başvurularım sayfasında görülür.


SONRAKİ SÜREÇ:

- Sisteme başarılı şekilde giriş yapıldığında Liman Başkanlığı personeli sisteme yüklenen evrak ve fotoğraflarda inceleme yapar. Uygun bulunduğunda talep onaylanır, eksiklik tespit edildiğinde talep reddedilir. Onaylandığında veya reddedildiğinde telefonunuza onaylandı veya reddedildi mesajı gelecektir.

- Talebiniz Onaylanmış ise: teknenizin ölçümü için görevlendirilen personel ölçüm için sizinle irtibata geçerek zamanını planlayacaktır. (Bu işlem kurumdaki işlem yoğunluğu ve personel uygunluğuna bağlı olarak zaman alabilecektir.)

Sisteme yüklenilen evraklar ile yukarıdaki açıklamalarda belirtilen evrak ve fotoğraflar ölçüm yapan Uzmana teslim edilecek, sonraki süreç için ölçümü yapan uzmandan bilgi alınabilecektir.

- Talebiniz reddedilmiş ise reddedilme gerekçesini de dikkate alıp, yukarıdaki açıklamalara uygun olarak en başından itibaren yeniden giriş yapılmalıdır. 


ÖNEMLİ NOT:

Umurbey Vatandaş Portalı Randevu Sistemi üzerinden sisteme girişi yapılmış olan evrak asılları ve ibrazı zorunlu olan evrak asılları ve fotoğrafların renkli çıktıları ölçümü yapan Uzmana teslim edilmek zorundadır.

Teslim edilen Tekne fotoğraflarının arkası tekne sahibi veya vekili tarafından imzalanmış olması zorunludur.