İzmir Liman Başkanlığı - İzmir Bölge Liman Başkanlığı

Basılan ADB'ler

Sınavda başarılı olanlar aşağıda basıldığı bildirilen kartlarını Liman Başkanlığımız giriş katından imza karşılığı teslim alabilirler.