Gemi Sicil ve Bağlama Kütüğü İşlem Başvuruları Hakkında - İzmir Liman Başkanlığı Duyurular - İzmir Bölge Liman Başkanlığı

Gemi Sicil ve Bağlama Kütüğü İşlemleri İlk Müracaatları Hakkında

Mevcut pandemi risklerini en aza indirmek amacıyla iş ve işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve  Bakanlığımızın stratejisi olan; vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapmasını teminen  15.01.2021 tarihinden itibaren Liman Başkanlığımızda, Bağlama Kütüğü ve Gemi Sicili ilgili  tüm  işlem ilk başvuruları  ' Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı ' üzerinden gerçekleştirilecektir.


UMURBEY VATANDAŞ PORTALINDA YAPILAN İŞLEMLER

 

GEMİ İSİM İŞLEMLERİ

1-Gemi İsim Başvurusu

2-Gemi İsim Değişiklik Başvurusu

 

GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ

1-Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicile Tescil

2-Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin MGS’e veya TUGS’a tescili.

3-MGS ‘de Kayıtlı Gemilerin TUGS ‘a Tescili

4-TUGS’a kayıtlı Gemilerin MGS’ye Tescili

5-Sicil Satış İşlemi

6-TUGS veya MGS ‘de Kayıtlı Gemilerin Bağış Nedeniyle Bağışlanan Adına Tescili

7-İthal Edilen Gemilerin MGS veya TUGS’a Tescili

8-Sicile kayıtlı Gemilerin Mahkeme veya İcra Yolu İle Satın Alınması Halinde Alıcı Adına MGS veya TUGS’a Tescili

9-TUGS veya MGS ‘de Tescilli Gemilerin Miras veya Terekeye Esas Mahkeme Kararı Yolu ile İntikali Halinde Yeni Sahibi Adına Tescili

10-Yabancı Bayraklı Gemilerin Yurt İçinde Cebri İcra Yolu İle Türk Vatandaşına Satılması Halinde TUGS veya MGS’e Tescili

11-Sicil Limanları Arası Nakil

12-TUGS veya MGS’de Kayıtlı Gemilerin Sicil Kaydında Meydana Gelen Değişiklik Nedeniyle Tasdiknamesinin Değiştirilmesi

13-Kira Sözleşmesinin Gemi Siciline Tescili

14-Kira Sözleşmesinin Feshi

15-Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Yitirmesi Sebebiyle Terkini

16-Geminin Yurt Dışına Satılması Sebebiyle Sicilden Terkini

17-Bareboat (Çıplak Kiralama) Esasına Göre Kiralaması Sebebiyle Sicilden Geçici Terkini

18-İpotek Sözleşmesinin Gemi Siciline Tescili

19-İpotek Sözleşmesinin Gemi Sicilinden Terkini

20-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Gemi Siciline Gemi Siciline Tescili

21-Geçici Olarak Türk Bayrağı Çekecek Gemilerin Tescili

22-Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yurt Dışına Kiralanan (Bareboat) Geminin Tekrar Türk Bayrağına Dönmesi

23-Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Bir Geminin Sicile Tescili

24-Kütük Kayıt Örneği Talebi

25-Gemi Sicil Defteri İnceleme ve/veya Gemi Siciline Atıf Yapılan Belge Talepleri

26-Gemi Sicil Tasdiknamesinin Yenilenmesi (Zayi, Yıpranma vb)

 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERİ

1-İlk Kayıt Başvurusu (Ruhsatname)

2-Ruhstaname Vize İşlemleri

3-Kendi İmalatı Nedeniyle İlk Kayıt

4-Veraset İntikali

5-Yıpranmadan Dolayı Ruhsatname Değişimi

6-Zayiden Dolayı Ruhsatname Değişimi

7-Cins Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

8-Bilgi Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

9-Bağlama Kütüğünden Milli Gemi Sicile Nakil

 

Bağlama Kütüğü/ Gemi Sicili Başvurularında İstenecek Belgeler ‘ DÖKÜMANLAR’ başlığı altında yer almaktadır.

Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı