Logo

Gemi Sicil ve Bağlama Kütüğü İşlemleri İlk Müracaatları Hakkında

Mevcut pandemi risklerini en aza indirmek amacıyla iş ve işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve  Bakanlığımızın stratejisi olan; vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapmasını teminen  15.01.2021 tarihinden itibaren Liman Başkanlığımızda, Bağlama Kütüğü ve Gemi Sicili ilgili  tüm  işlem ilk başvuruları  ' Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı ' üzerinden gerçekleştirilecektir.


UMURBEY VATANDAŞ PORTALINDA YAPILAN İŞLEMLER

 

GEMİ İSİM İŞLEMLERİ

1-Gemi İsim Başvurusu

2-Gemi İsim Değişiklik Başvurusu

 

GEMİ SİCİL İŞLEMLERİ

1-Yapı Halindeki Gemilere Özgü Sicile Tescil

2-Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde İnşası Tamamlanmış Gemilerin MGS’e veya TUGS’a tescili.

3-MGS ‘de Kayıtlı Gemilerin TUGS ‘a Tescili

4-TUGS’a kayıtlı Gemilerin MGS’ye Tescili

5-Sicil Satış İşlemi

6-TUGS veya MGS ‘de Kayıtlı Gemilerin Bağış Nedeniyle Bağışlanan Adına Tescili

7-İthal Edilen Gemilerin MGS veya TUGS’a Tescili

8-Sicile kayıtlı Gemilerin Mahkeme veya İcra Yolu İle Satın Alınması Halinde Alıcı Adına MGS veya TUGS’a Tescili

9-TUGS veya MGS ‘de Tescilli Gemilerin Miras veya Terekeye Esas Mahkeme Kararı Yolu ile İntikali Halinde Yeni Sahibi Adına Tescili

10-Yabancı Bayraklı Gemilerin Yurt İçinde Cebri İcra Yolu İle Türk Vatandaşına Satılması Halinde TUGS veya MGS’e Tescili

11-Sicil Limanları Arası Nakil

12-TUGS veya MGS’de Kayıtlı Gemilerin Sicil Kaydında Meydana Gelen Değişiklik Nedeniyle Tasdiknamesinin Değiştirilmesi

13-Kira Sözleşmesinin Gemi Siciline Tescili

14-Kira Sözleşmesinin Feshi

15-Geminin Türk Bayrağını Çekme Hakkını Yitirmesi Sebebiyle Terkini

16-Geminin Yurt Dışına Satılması Sebebiyle Sicilden Terkini

17-Bareboat (Çıplak Kiralama) Esasına Göre Kiralaması Sebebiyle Sicilden Geçici Terkini

18-İpotek Sözleşmesinin Gemi Siciline Tescili

19-İpotek Sözleşmesinin Gemi Sicilinden Terkini

20-Finansal Kiralama Sözleşmesinin Gemi Siciline Gemi Siciline Tescili

21-Geçici Olarak Türk Bayrağı Çekecek Gemilerin Tescili

22-Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle Yurt Dışına Kiralanan (Bareboat) Geminin Tekrar Türk Bayrağına Dönmesi

23-Bağlama Kütüğüne Kayıtlı Bir Geminin Sicile Tescili

24-Kütük Kayıt Örneği Talebi

25-Gemi Sicil Defteri İnceleme ve/veya Gemi Siciline Atıf Yapılan Belge Talepleri

26-Gemi Sicil Tasdiknamesinin Yenilenmesi (Zayi, Yıpranma vb)

 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERİ

1-İlk Kayıt Başvurusu (Ruhsatname)

2-Ruhstaname Vize İşlemleri

3-Kendi İmalatı Nedeniyle İlk Kayıt

4-Veraset İntikali

5-Yıpranmadan Dolayı Ruhsatname Değişimi

6-Zayiden Dolayı Ruhsatname Değişimi

7-Cins Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

8-Bilgi Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

9-Bağlama Kütüğünden Milli Gemi Sicile Nakil

 

Bağlama Kütüğü/ Gemi Sicili Başvurularında İstenecek Belgeler ‘ DÖKÜMANLAR’ başlığı altında yer almaktadır.

Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı